Hulp bij belastingzaken

Van Lith Financial Consultancy kan u helpen bij het indienen van uw belastingaangifte, het aanvragen of wijzigen van uw voorlopige aanslag en het aanvragen van toeslagen. Daarnaast regelen wij voor u middeling, waardoor u teveel betaalde belastinggeld kunt terug vragen!

Wanneer uw belastingaangifte eenvoudig is, kunt u overwegen om dit zelf te doen. Ervaring echter leert dat particulieren vaak euro’s laten liggen, doordat ze niet de diepgaande kennis van het belastingrecht hebben. Wist u bijvoorbeeld dat u uw teveel betaalde belasting terug kunt vragen over de laatste 5 kalenderjaren? Wilt u ook verzekerd zijn van maximaal fiscaal voordeel?

Uw belastingaangifte kan bij u aan huis worden verzorgd! Het grote voordeel hiervan is dat u niets hoeft op te sturen, of dat u over straat moet met uw financiële informatie. U heeft direct contact met mijn deskundige kennis op het gebied van belastingzaken, uw belastingzaken.

Twijfel niet, maar neem contact op. 

– Wendy van Lith –

Voor wie is deze service?

U kunt denken aan iemand met een maandelijkse hypotheek. De vaste maandkosten voor iemand met een hypotheek kunnen dragelijker worden door een voorlopige aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst aan te vragen. U krijgt dan niet éénmaal per jaar bij de aangifte inkomstenbelasting uw rentevoordeel terug, maar elke maand een deel. Hierdoor worden uw vaste maandkosten lager!

Normaal gesproken doet u volgend jaar aangifte over 2019. Na het insturen van de aangifte krijgt u een aanslag en weet u of u geld ontvangt of moet betalen. Als u geld moet betalen lukt het misschien niet om ineens het bedrag terug te betalen aan de belastingdienst. In dit geval is de voorlopige aangifte inkomstenbelasting een uitkomst voor u.

Werkt(e) u bijvoorbeeld bij verschillende werkgevers? Het kan zijn dat 1 van deze werkgevers te weinig belasting over het loon hebben afgedragen. Achteraf komt u dus ongewenst voor een nare verrassing te staan en moet er alsnog belasting betaald worden, door u! Om te voorkomen dat u voor deze lastige opgave staat, is het mogelijk via de voorlopige aangifte inkomstenbelasting maandelijks al een deel belasting af te dragen in plaats van het bedrag in één keer te moeten betalen.

Als u al een (verouderde) voorlopige aangifte heeft en u wilt dat deze stopgezet wordt, omdat uw huidige situatie niet meer klopt met de destijds aangevraagde voorlopige aangifte kan ik dit voor u verzorgen.

Wilt u uw voorlopige aangifte inkomstenbelasting, veilig en vertrouwd bij u aan huis door mij laten verzorgen?
Neem dan vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen (FAQ)

Jáárlijks vanaf 1 maart is het tijd om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Vóór 1 mei moet deze aangifte bij de Belastingdienst ook daadwerkelijk binnen zijn!

Heeft u een aangiftebrief gekregen van de Belastingdienst, dan moet u aangifte doen (U vindt deze brief ook in uw Berichten box op Mijn Overheid).

Géén brief gehad, dan moet u misschien aangifte doen! Neem in dat geval altijd contact op met de Belastingdienst!

Heeft u meer tijd nodig? Dan moet u uitstel aanvragen! Uitstel aanvragen moet u vóór 1 april gedaan hebben.

Als er besloten is dat er uitstel aangevraagd wordt, dient er rekening gehouden te worden dat de Belastingdienst heffingsrente rekent.

Deze heffingsrente wordt alleen in rekening gebracht als er daadwerkelijk extra belasting betaald moet worden. Het aangevraagde uitstel is geldig tot 1 september.

Op welke manieren kan ik mijn aangifte laten verzorgen:

 • Aan huis service

Vertrouwd in uw eigen huis. U hoeft geen financiële documenten over straat mee te nemen of op te sturen. We doen de aangifte bij u thuis en verzenden deze daarna naar de belastingdienst. De vragen die u heeft worden direct en deskundig beantwoord.

 • Benodigde stukken zelf aanleveren

Heeft u geen behoefte aan het maken van afspraken aan huis, maar wilt u wel dat ik mijn visie over de aangifte doe, dan is het digitaal opsturen van de stukken misschien een optie voor u. Het versturen gaat heel eenvoudig. U scant alle stukken die nodig zijn in om ze vervolgens te E-mailen.

 • Haal en breng service

Met deze unieke service maakt u een afspraak met ons om de benodigde stukken te komen ophalen. Nadat de aangifte verwerkt is brengen wij de stukken plus een afschrift weer terug bij u.


*Voor alle genoemde vormen van het laten verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting neemt u contact op via het aanmeldingsformulier op de website. Laat een bericht achter in de berichten box op welke manier van het verzorgen van uw aangifte bij u gewenst is.

**Voor het aangaan van elke vorm van dienstverlening hanteert Van Lith Financial Consultancy de Algemene voorwaarden en het Privacy Statement.

Om de aangifte jaarlijks te kunnen doen moet er aan een aantal verplichtingen voldaan worden. Hieronder hebben wij voor u een checklist geplaatst om er zeker van te zijn dat u niets over het hoofd ziet tijdens het invullen van de aangifte. Uiteraard zullen wij na het aanleveren van de stukken verder alle andere zaken voor het doen van de aangifte voor u oplossen.

Wanneer u de aangifte bij u thuis wilt laten doen, hoeft u de stukken niet aan te leveren maar uiteraard alleen op te zoeken en klaar te leggen.

Klik hier en download de Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018

Mijn naam is Wendy van Lith, in 1972 geboren in Den Haag. Sinds 2010 woon ik samen met mijn partner en 3 kinderen in Waddinxveen.

Mijn eerste administratieve en financiële ervaringen zijn begonnen bij een Incassobureau.  Na 7 jaar dienstverband vervolgde ik mijn carrière pad bij een Belasting en Administratiekantoor. Daar heb ik mijn professionele kennis en ervaring op het gebied van belastingzaken mogen op doen als Assistent Accountant. Vervolgens gaf ik mijn carrière een boost als Finance Professional bij een internationale (beursgenoteerde) organisatie.

Met een arbeidsverleden van ruim 21 jaar, heb ik 2 jaar geleden besloten om voor mijzelf te starten onder de naam Van Lith Financial Consultancy, met als kenmerk (interim) Financial Controller en Administratieve Dienstverlener voor zowel Particulier, ZZP, MKB en VVE.

Met vriendelijke groet,

Wendy van Lith
Van Lith Financial Consultancy

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, het inkomen, uw leeftijd en de woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U betaalt de huur.
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog. Dit is per jaar verschillend.

Voor een woonboot, een woonkeet of een loods kunt u nooit huurtoeslag krijgen. Dus ook niet als het om een zelfstandige woonruimte gaat. Huurtoeslag kunt u ook niet ontvangen bij tijdelijke woonruimte . Bijvoorbeeld als u in een opvang voor daklozen woont, of in een blijf-van-mijn-lijfhuis.

U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn.

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Werkt u in het buitenland? U kunt dan ook recht hebben op toeslag. In sommige situaties kunt u geen zorgtoeslag krijgen of gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als u niet in Nederland woont, maar alleen in Nederland bent om te studeren.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2019 aanvragen? Doe dat wel op tijd. Anders loopt u een deel van de toeslag mis. Niet alleen voor kinderdagverblijven, maar sinds dit jaar bestaat er ook toeslag voor peuterspeelzalen.

 • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract
 • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate. Hebt u een adoptie kind? Dan kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Co-ouders kunnen allebei kinderopvangtoeslag aanvragen. Hebt u een toeslagpartner en 1 van u heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar? Voldoet uw toeslagpartner niet aan de voorwaarde? Dan kunt u in de sommige situaties toch kinderopvangtoeslag krijgen! Uw toeslagpartner moet dan wel aan andere voorwaarden voldoen.

Heeft u kinderen? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn.

 • U heeft 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Het kan zijn dat de voorwaarden voor het kindgebonden budget pas later in het jaar voor u gelden. Bijvoorbeeld omdat u in de loop van 2019 uw 1e kind krijgt. De Sociale Verzekeringsbank stuurt hierover een bericht, waarna de Belastingdienst bepaalt of u kindgebonden budget krijgt.

Heeft u in 3 opvolgende jaren een sterk wisselend inkomen gehad?

Bijvoorbeeld;

 • Doordat u een (éénmalige) forse bonus op uw salaris heeft ontvangen.
 • U als freelancer een goed jaar achter de rug heeft
 • Of een (deel van het) jaar geen inkomen heeft genoten

Het is dan mogelijk dat u een deel van deze extra inkomsten in box 1 tegen een hoger tarief heeft moeten afrekenen.

Is uw bruto jaarinkomen niet hoger dan € 68.507,–, dan valt dit deel onder de 40.8%. Verdiende u meer, dan betaald u 52% van het inkomen aan de Belastingdienst.

Bij een ontslaguitkering, winstuitkering of startend ondernemerschap kan middeling van het inkomen zeker interessant zijn.

Via middeling kunt u eenmalige hoge of lage inkomsten fictief over een periode van 3 jaar spreiden.

Een voorbeeld van middeling:

Jaar Inkomen Belasting
2015 130.000 59.000
2016 geen geen
2017 80.000 33.000
Totaal inkomen over 3 jaar 210.000 92.000
 –
 –
Berekening Middeling
Gemiddeld inkomen over 3 jaar 70.000 85.500
 –
Verschil 6.500
Drempelbedrag Middeling -545
Teruggave via Middeling 5.955
Om een vaststelling van het tarief te kunnen bepalen is dit mede afhankelijk van uw woonplaats en persoonlijke situatie
Inkomsten belastingaangifte Vanaf  €80,00
Voorlopige belastingaangifte Vanaf  €70,00
Meerkosten fiscaal partner

€50,00

Aanvraag Huur-, zorg-, kindertoeslag €70,00
Middeling €70,00

De volgende onderstaande betalingsmogelijkheden worden bij u thuis geaccepteerd:

 • Contant (in Euro’s)
 • Creditcards van alle bekende creditcard- en debetkaartmaatschappijen (inclusief Visa, MasterCard en American Express)
 • Pin- en contactloze betalingen

Contactformulier

Wilt u een afspraak inplannen?

Gebruik de onderstaande velden om vrijblijvend contact met mij op te nemen.

  Aangifte inkomstenbelasting
  Voorlopige aangifte inkomstenbelasting
  Toeslagen
  Middeling

  U kunt hieronder veilig uw bestanden toevoegen.

  Sleep uw bestanden hier naartoe
  of

  Wendy van Lith

  Wendy van Lith