Loading...
Home2018-12-16T06:18:41+00:00

Hulp bij belastingzaken

Van Lith Financial Consultancy kan u helpen bij het indienen van uw belastingaangifte, het aanvragen of wijzigen van uw voorlopige aanslag en het aanvragen van toeslagen. Daarnaast regelen wij voor u middeling, waardoor u teveel betaalde belasting kunt terug vragen!

Wanneer uw aangifte eenvoudig is, kunt u overwegen om uw belastingaangifte zelf te doen. Door ervaring leer ik echter dat particulieren bij het zelf doen van aangifte vaak euro’s laten liggen, doordat ze niet de diepgaande kennis van het belastingrecht hebben. Wist u bijvoorbeeld dat u uw teveel betaalde belasting terug kunt vragen over de laatste 5 kalenderjaren? Wilt u verzekerd zijn van maximaal fiscaal voordeel? Dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden – Wendy van Lith

Direct aanmelden

Voor wie is deze service?

U kunt denken aan de maandelijkse hypotheek. De vaste maandkosten voor iemand met een hypotheek kunnen dragelijker worden door een voorlopige aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst aan te vragen. U krijgt dan niet éénmaal per jaar bij de aangifte inkomstenbelasting uw rentevoordeel terug, maar elke maand een deel. Hierdoor worden uw vaste maandkosten lager!

Of omdat u volgend jaar niet ineens een groot bedrag wilt betalen. Normaal gesproken doet u volgend jaar aangifte inkomstenbelasting over 2018. Daarna krijgt u een aanslag. En ontvangt of betaalt u het geld in één keer.

Werkt u bijvoorbeeld bij verschillende werkgevers? Het kan zijn dat de werkgevers te weinig belasting over het loon hebben afgedragen. Achteraf komt u dus ongewenst voor een verrassing te staan en moet er alsnog belasting betaald worden, door u! Om te voorkomen dat u voor deze lastige opgave staat, is het mogelijk via de voorlopige aangifte inkomstenbelasting maandelijks al een deel belasting af te dragen in plaats van het bedrag in één keer te moeten betalen.

Wilt u uw voorlopige aangifte inkomstenbelasting veilig en vertrouwd bij u aan huis door mij laten invullen?
Neem dan vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen (FAQ)

Jáárlijks vanaf 1 maart is het tijd om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Vóór 1 mei moet deze aangifte bij de Belastingdienst ook daadwerkelijk binnen zijn!

Heeft u een aangiftebrief gekregen van de Belastingdienst, dan moet u aangifte doen (U vindt deze brief ook in uw Berichten box op Mijn Overheid).

Heeft u géén brief gehad, dan moet u misschien aangifte doen! Neem in dat geval altijd contact op met de Belastingdienst!

Heeft u meer tijd nodig? Dan moet u uitstel aanvragen! Uitstel aanvragen moet u vóór 1 april gedaan hebben. Als er besloten is dat er uitstel aangevraagd wordt, dient er rekening gehouden te worden dat de Belastingdienst heffingsrente rekent.

Deze heffingsrente wordt alleen in rekening gebracht als er daadwerkelijk extra belasting betaald moet worden. Het aangevraagde uitstel is geldig tot 1 september.

Om de aangifte jaarlijks te kunnen doen moet er aan een aantal verplichtingen voldaan worden. Hieronder hebben wij voor u een checklist geplaatst om er zeker van te zijn dat u niets over het hoofd ziet tijdens het invullen van de aangifte. Uiteraard zullen wij na het aanleveren van de stukken verder alle andere zaken voor het doen van de aangifte voor u oplossen.

Wanneer u de aangifte bij u thuis wilt laten doen, hoeft u de stukken niet aan te leveren maar uiteraard alleen op te zoeken en klaar te leggen.

Checklist downloaden
Vaststelling tarief afhankelijk van uw woonplaats
Inkomsten belastingaangifte V.a. €80,00
Voorlopige belastingaangifte V.a. €70,00
Meerkosten fiscaal partner €50,00
Aanvraag Huur-, zorg-, kindertoeslag €70,00
 –
Middeling €70,00

Mijn naam is Wendy van Lith, in 1972 geboren in Den Haag. Sinds 2010 woon ik samen met mijn partner en 3 kinderen in Waddinxveen.

Mijn eerste administratieve en financiële ervaringen zijn begonnen bij Intrum Justitia.  Na 7 jaar dienstverband vervolgde ik mijn carrière pad bij een Belasting en Administratiekantoor in Den Haag. Daar heb ik mijn professionele kennis en ervaring op het gebied van belastingzaken mogen op doen als Assistent Accountant. Vervolgens gaf ik mijn carrière een boost als Finance Professional bij een internationale (beursgenoteerde) organisatie.

Met een arbeidsverleden van ruim 21 jaar, heb ik besloten om voor mijzelf te starten onder de naam Van Lith Financial Consultancy, met als kenmerk (interim) Financial Controller en Administratieve Dienstverlener voor zowel Particulier, ZZP, MKB en VVE.

Met vriendelijke groet,

Wendy van Lith
Van Lith Financial Consultancy

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U betaalt de huur.
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog. Dit is per jaar verschillend.

Voor een woonboot, een woonkeet of een loods kunt u nooit huurtoeslag krijgen. Dus ook niet als het om een zelfstandige woonruimte gaat. Huurtoeslag kunt u ook niet ontvangen bij tijdelijke woonruimte. Bijvoorbeeld als u in een opvang voor daklozen woont, of in een blijf-van-mijn-lijfhuis.

U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn.

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Werkt u in het buitenland? U kunt dan ook recht hebben op toeslag. In sommige situaties kunt u geen zorgtoeslag krijgen of gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als u niet in Nederland woont, maar alleen in Nederland bent om te studeren.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2018 aanvragen? Doe dat wel op tijd. Anders loopt u een deel van de toeslag mis. Niet alleen voor kinderdagverblijven, maar sinds dit jaar bestaat er ook toeslag voor peuterspeelzalen.

 • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract
 • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate. Hebt u een adoptie kind? Dan kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Co-ouders kunnen allebei kinderopvangtoeslag aanvragen. Hebt u een toeslagpartner en 1 van u heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar? Voldoet uw toeslagpartner niet aan de voorwaarde? Dan kunt u in de sommige situaties toch kinderopvangtoeslag krijgen! Uw toeslagpartner moet dan wel aan andere voorwaarden voldoen.

Hebt u kinderen? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn.

 • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank(SVB).
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Het kan zijn dat de voorwaarden voor het kindgebonden budget pas later in het jaar voor u gelden. Bijvoorbeeld omdat u in de loop van 2018 uw 1e kind krijgt. De Sociale Verzekeringsbank stuurt ons hierover een bericht, waarna de Belastingdienst bepaalt of u kindgebonden budget krijgt.

Heeft u in 3 opvolgende jaren een sterk wisselend inkomen gehad?

Bijvoorbeeld;

 • Doordat u een (éénmalige) forse bonus op uw salaris heeft ontvangen.
 • U als freelancer een goed jaar achter de rug heeft
 • Of een (deel van het) jaar geen inkomen heeft genoten

Het is dan mogelijk dat u een deel van deze extra inkomsten in box 1 tegen een hoger tarief heeft moeten afrekenen.

Is uw bruto jaarinkomen niet hoger dan € 67.072,–, dan valt dit deel onder de 40.8%. Verdiende u meer, dan betaald u 52% van het inkomen aan de Belastingdienst.

Bij een ontslaguitkering, winstuitkering of startend ondernemerschap kan middeling van het inkomen zeker interessant zijn.

Via middeling kunt u eenmalige hoge of lage inkomsten fictief over een periode van 3 jaar spreiden.

Een voorbeeld van middeling:

Jaar Inkomen Belasting
2015 130.000,00 59.000,00
2016 0,00 0,00
2017 80.000,00 33.000,00
Totaal inkomen over 3 jaar 210.000,00 92.000,00
 –
 –
Berekening Middeling
Gemiddeld inkomen over 3 jaar 70.000,00 85.500,00
 –
Verschil 6.500,00
Drempelbedrag Middeling -545,00
Teruggave via Middeling 5.955,00

Contactformulier

Voor direct contact kunt u bellen met 06-17918446

U kunt onderstaand formulier gebruiken om vrijblijvend contact met mij op te nemen

Aangifte inkomstenbelasting
Voorlopige aangifte inkomstenbelasting
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget
Middeling

Wendy van Lith

Wendy van Lith